Åkæret

Åkæret

Åkæret

Åkæret er et aktivitets -og læringstilbud for borgere med autismespektrum forstyrrelser eller andre udfordringer, der kan mindskes via de rammer og den struktur som Åkæret kan tilbyde. Huset er et forholdsvis nyt tilbud, der blev færdig bygget og taget i brug i Marts 2011.

Åkæret er et § 104 tilbud for borgere i alderen 18 - 65 år med forstyrrelser indenfor autismespektret eller tilgrænsende forstyrrelser.

Vores tilbud indebærer en systematisk og struktureret pædagogisk tilgang samt overskuelige og delvis skærmede rammer. Vi har plads til 18 borgere.

Åkærets fysiske rammer tilbyder små enheder, pauserum og mulighed for afskærmning. Haven er afgrænset og indrettet med en bred vifte af aktivitetstilbud.

Selve dagsrytmen er meget struktureret med angivelse af aktiviteter, tidsramme o.lign. Der er generelt få ændringer i hverdagen og i årsrytmen.

For at arbejde på Åkæret, skal du visiteres til et § 104 tilbud.
 

.